Category: poems

Saeid-Shirzad

عیدی ندارم!

بنام انسان سلام دایه سلطنه مادرجان می خواستم این نامه را که بمناسبت نوروز است برای خودت بنویسم که با کلمه کلمه اش بدانی عیدی ندارم ٬ولی در رقص گلوله و شمشیر و درنهان بودن عشق٬ تصمیم گرفتم که این خونین دلنوشته را که از دردها و رنج ها، استخوانهایم را می سوزاند و خاکستر...

کشتارخونین

کشتار خونین

مرداد که می شود بغضی خاص در گلو دارم که اگر نبود تعهد ایستادگی و رساندن پیام آن قهرمانان می توانست بهانه ای باشد برای سالیان مستمر گریستن٬ ولی هر قطره اشک فرو غلطیده از چشمان مادران داغدار و پدران قامت خمیده و برادران و خواهران دلسوخته و همسران و فرزندان چشم به در دوخته...

buterfly

«نفس تنگ است»

«نفس تنگ است» و تمام شهر در تاریکی چراغی نیست و نه فریادی…! ظلمت آباد گلوله ها بر سینه ها نشسته و ندایی که بر زمین جور ظالم به خون سرخ تاریخ وطن، غلطیده در پس این همه دیوارها نفس تنگ است هوایی نیست… بهاری نیست و شاپرک های وطن در زنجیر آهای کو مردمان...

Moallem-Koodak

تصویری از یک سکوت معصومانه و هزاران نجوای گفتنی

سروده ای از امیر برج خانی نازنینم، دخترم: ای همره بابا و ما ما به ناز تو جوانی داده ایم تا به دوش ما نشینی زندگانی داده ایم نازنینم: در سکوت تو هزاران نکته های گفتنی است رمز و راز سالهای همرهی و همدلی است راز خون سرخ دکتر خانعلی است (1) شرح میدان بهارستان...

Zendan-Fence

ما در زندانیم

ما در زندان ایم چرا که به کژ راهه ارتجاع ۷۰ میلیون نه پرتاب کرده ایم ما در زندان ایم چرا که در هول و ولای زندان هم اقتدار پوشالی هیولای استـبداد را به سخره و ریشخند گرفته ایم ما در زندان ایم چرا که در جهنم این رنج جانگزای بی پایان از هفت خوان...

مجموعه ای از اشعار ارژنگ داوودی

مجموعه ای از اشعار ارژنگ داوودی

 ۱۳۷_زیر پوست شب سیاه میهن/      آتشی بر پا کن نازنیـن/   آتشی گرم و بلنـد / تا در سکوت سار ترس آجین/     در میانه این جمع تن داده به خواب/  شور صد ولوله اندازیم/        و بر بلنـدابلنـد بوته های گل سرخ/       چکیده ی گلچین آوازهای جهان را/  ...

rahaee

رهائی وطن

بقلم: امیر برج خانی رهایی وطن نام یکی از ترانه سرودهایی است که در سال ۱۳۶۵ در زندان نوشتم و با همکاری مجاهد شهید قاسم سیفان * برایش ریتم و آهنگی را در بیات اصفهان تنظیم کردیم که با صدای بعضی از همبندیان و یا خودم در مراسمی چون ۱۹ بهمن و سی خرداد اجرا میشد....