درباره ما

جامعه زندانیان سیاسی ایران، در برگیرنده طیف وسیعی از زندانیان سیاسی از بند رسته ایران میباشد که با گرایشات مختلف سیاسی و پیشینه های متفاوت مبارزاتی، طی چهار دهه اخیر، آرمان و آرزوی اصلی شان، آزادی و آبادی مردم و میهن خود بوده است.

این تشکل نوین و نونهاد بر آن است که براساس موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر” به دفاع فعال و پیگیر از حقوق پایمال شده افراد و اقشار مختلف جامعه بخصوص آزادیخواهان و دگراندیشانی بپردازد که همواره در زمره اولین قربانیان نظام سلطه و سرکوب در ایران بوده اند و تجربه تلخ زندان و اسارت را نیز در کوله بار زندگی سیاسی و اجتماعی خود دارند.

در همین راستا، ما از هرگونه حمایت و همیاری مالی و مشورتی در حق خانواده زندانیان سیاسی دربند و یا فعالین دگراندیش گریخته و آواره در کشورهای همسایه ایران که دچار شرایط سخت زیستی و اجتماعی هستند، در حد توان و بضاعت خودمان و پشتیبانی نهادهای یاری رسان دریغ نخواهیم کرد.

بدیهی است که برای ارتقاء ارزشهای والای انسانی، و محترم شمردن شأن و منزلت انسانها، و متقابلآ افشای اعمال مجرمانه و اقدامات جنایتکارانه و مجازاتهای مغایر با پرنسیبهای حقوق بشری، ما وظیفه تاریخی خود میدانیم که بعنوان شاهدان و قربانیان شکنجه و بازماندگان کشتارهای سیاسی ایران، تاریخچه مقاومت زندانیان و جنایات انجام گرفته در زندانهای رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران را در حد مقدورات، با امانتداری مسئولانه مستند کرده و در اختیار محافل و افکار عمومی بین المللی و همینطور نسل جدید و جوان کشور قرار دهیم.

با این امید و انگیزه که بتوانیم همراه با دیگر جریانات مدنی و مترقی جامعه، با روشنگری و پیگیریهای قانونی و حقوقی، زمینه دادخواهی و حسابرسی واقعی از مرتکبین جنایت علیه بشریت” را، در محاکم قضایی و صاحب صلاحیت جهانی فراهم نمائیم.

در عین حال، ما بر این باوریم که با عبور تاریخی این نسل از یک پروسه کامل دادخواهی و عدالت جویی، امکان و زمینه بروز و تکرار چنین جنایاتی در جامعه، برای نسل فردا و فرزندان ما از بین خواهد رفت.

به امید چنین روزی و با آرزوی زندگی بهتر و دنیایی زیباتر برای بشریت، و ایرانی آباد و آزاد بدون زندان و شکنجه و اعدام!