عفو بین‌الملل: ایران در اجرای حکم اعدام پیشتاز است