صفحه اصلی

در گورستان تاريك با تو خوانده‌ام
زيباترين سرودها را
زيرا كه مردگان اين سال
عاشق‌ترين زندگان بوده‌اند.